Đăng ký hộ kinh doanh cá thể cần những điều kiện gì?

Mô hình hộ kinh doanh cá thể khác với mô hình kinh doanh công ty, doanh nghiệp. Không đòi hỏi quy mô lớn, bất cứ ai cũng có thể khởi nghiệp thành công. Miễn sao hội tụ các điều kiện đầy đủ theo quy định. Vậy đăng ký hộ kinh doanh cá thể cần những điều kiện gì?

Thế nào là đăng ký hộ kinh doanh cá thể?

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể là đăng ký dành cho các cá nhân, hộ gia đình. Được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh để tiến hành các hoạt động kinh doanh. Những hộ kinh doanh này thường có địa điểm cố định. Ít thuê lao động cũng không có con dấu. Mà chỉ chịu hoàn toàn trách nhiệm bằng tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh nói chung, hộ kinh doanh cá thể nói riêng. Không được quy định trong Luật doanh nghiệp 2020. Mà được coi là một tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động thương mại. Tuy vậy hộ kinh doanh cũng không phải là một loại hình của doanh nghiệp.

Tính pháp lý của đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân, hộ gia đình hay nhóm người làm chủ. Nếu là cá nhân làm chủ thì thuộc sở hữu của một cá nhân. Cá nhân đó có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của hộ kinh doanh. Nếu là do một nhóm người hay hộ gia đình làm chủ. Thì hộ kinh doanh sẽ thuộc quyền sở hữu của nhiều chủ khác nhau. Hoạt động kinh doanh sẽ do các thành viên quyết định. Một người sẽ được cử để tham gia các hoạt động giao dịch với bên ngoài.

Quy mô của hộ kinh doanh cá thể thường nhỏ. Chỉ có 1 địa điểm kinh doanh và sử dụng không quá 10 lao động. Khác với những gia đình sản xuất nhỏ lẻ nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối…không cần đăng ký. Thì hộ kinh doanh cá thể có thu nhập chính từ hoạt động kinh doanh. Vẫn phải đăng ký hộ kinh doanh. 

Chủ hộ kinh doanh cá thể phải chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh. Bằng sử dụng toàn bộ tài sản về các khoản nợ. Thời điểm trả nợ là phải thanh toán hết các khoản nợ đến hạn. Trách nhiệm vô hạn có phân tán rủi ro cho nhiều thành viên. Nếu do nhóm người hay hộ gia đình cùng nhau làm chủ.

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể không có tư cách pháp nhân. Các thành viên đều là người có quốc tịch Việt Nam. Có thể thuê người để quản lý các hoạt động kinh doanh. Không được phép sử dụng hóa đơn đỏ.

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể cần những điều kiện gì?

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể chỉ được cấp khi: 

  • Các ngành, nghề đăng ký hộ kinh doanh không nằm trong ngành, nghề bị cấm
  • Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định Điều 88. Đặt tên cho hộ kinh doanh cá thể gồm 2 thành tố. Gồm loại hình là “hộ kinh doanh”, tên của hộ kinh doanh. Tên riêng của hộ đăng ký không được trùng với tên của những hộ kinh doanh khác đã đăng ký. Tên riêng phải được viết bằng các chữ cái tiếng Việt. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm các truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức…
  • Phải có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ
  • Phải nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định hiện hành

Lời kết

Những điều kiện để được đăng ký hộ kinh doanh cá thể nói trên không quá phức tạp. Nếu còn trăn trở chưa ngả ngủ, hãy để luat247 hỗ trợ bạn tận tình. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đến hotline hoặc truy cập vào website.